Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij de fotografe van Marieke Fotografie. De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe via een email. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken.

Fotosessie

Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen stuurt de fotograaf altijd een bevestiging. De afspraak is pas definitief zodra de aanbetaling ontvangen is. Als de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, neemt deze binnen 5 dagen contact op met de fotografe.

Betaling

De boeking van de fotoshoot is pas definitief als de aanbetaling van €50,- ontvangen is. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de eindfactuur. De dag na de fotoshoot ontvangt de klant per mail een factuur. De klant dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald worden. De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. Producten worden pas geleverd indien de betaling binnen is. Er is geen mogelijkheid om het bedrag te pinnen. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief BTW en exclusief reiskosten. Het restbedrag kan ook op de dag van de shoot contant en gepast worden afgerekend.

Elk jaar is er een prijsverhoging. Alle prijzen worden gehanteerd voor een shoot welke in dat jaar ook daadwerk plaats gaat vinden.

Cadeaubonnen en kortingsbonnen

Kortingsbonnen zijn niet geldig i.c.m. met acties / aanbiedingen. Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Marieke Fotografie en geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Een cadeaubon is niet overdraagbaar. Cadeaubonnen zijn geldig voor de fotosessie of producten waarvoor ze zijn uitgegeven, zoals op de cadeaubon staat vermeld.

Annuleringsvoorwaarden

In geval van ziekte is het mogelijk om minimaal 24 uur voorafgaande aan de fotoshoot kosteloos een afspraak te verzetten. Bij annulering van een geboekte fotoshoot door de klant brengt de fotograaf de aanbetaling in rekening. Bij een annulering binnen 24 uur voorafgaande aan de fotoshoot zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht. Het kan zijn bij een newbornshoot dat de afspraak niet door kan gaan in verband met vroeggeboorte of een slechte situatie van de moeder en/of baby, dan worden hier natuurlijk geen kosten aan verbonden. Indien Marieke Fotografie de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal deze kosteloos op een ander tijdstip met u worden afgesproken. Mocht door bijvoorbeeld een technische storing aan de apparatuur de afspraak niet door kunnen gaan, zal Marieke Fotografie kosteloos een andere afspraak met u maken.

Aansprakelijkheid

Marieke Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. Marieke Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd of niet besteld zijn bij Marieke fotografie

Privacy en persoonsgegevens

Marieke Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc. ) openbaar maken of doorgeven aan anderen.